Uchwała nr XXXII/162/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 1241 ), art. 18 a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 Nr 220 poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251 poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/162/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 1241 ), art. 18 a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 Nr 220 poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251 poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXII-162-09.rtf (16kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (5 stycznia 2010, 14:20:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065