Uchwała nr XXX/150/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 18 września 2009w sprawie przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Jania Góra Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458.) oraz art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971r. Nr 27, poz. 252, z 1976r. Nr 19, poz. 122, z 1982r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 , Nr 30, poz. 210, z 1984r. Nr 45, poz. 242, z 1985r. Nr 22, poz. 99, z 1989r. Nr 3, poz. 11 z 1990 r., Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993r. Nr 17, poz. 78, z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 , Nr 105, poz. 509, z 1995r. Nr 83, poz. 417, z 1996r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 , Nr 149, poz. 703, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 , Nr 117, poz. 751, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 oraz Nr 114, poz. 1191, z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151, z 2004r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz.1692, Nr 172, poz.1804, Nr 281 poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316,Nr172 poz.1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz.1166, z 2007 r. Nr 80, poz.538, Nr 82, poz.557, Nr 181, poz1287, z 2008 r. Nr 116, poz.731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz.1425 i 1431, Nr 228, poz.1506) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/150/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 18 września 2009


w sprawie przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Jania Góra

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458.) oraz art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971r. Nr 27, poz. 252, z 1976r. Nr 19, poz. 122, z 1982r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 , Nr 30, poz. 210, z 1984r. Nr 45, poz. 242, z 1985r. Nr 22, poz. 99, z 1989r. Nr 3, poz. 11 z 1990 r., Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993r. Nr 17, poz. 78, z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 , Nr 105, poz. 509, z 1995r. Nr 83, poz. 417, z 1996r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 , Nr 149, poz. 703, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 , Nr 117, poz. 751, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 oraz Nr 114, poz. 1191, z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151, z 2004r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz.1692, Nr 172, poz.1804, Nr 281 poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316,Nr172 poz.1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz.1166, z 2007 r. Nr 80, poz.538, Nr 82, poz.557, Nr 181, poz1287, z 2008 r. Nr 116, poz.731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz.1425 i 1431, Nr 228, poz.1506) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100) Rada Gminy uchwala, co następuje:


       § 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Świekatowo   działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 116 o powierzchni 1.2400 ha położonej w miejscowości Jania Góra od właściciela Agencji Nieruchomości Rolnych z  przeznaczeniem na utworzenie zespołu boisk sportowych wraz z urządzeniami  lekkoatletycznymi.
 
       § 2. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i przeniesienia własności  ponosi   obdarowany.
 
       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 
                                                                                  Stefan Łysek

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (10 listopada 2009, 10:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1683