Uchwała nr XXII-114-08Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2008w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świekatowo na lata 2009-2013 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056)

Uchwała nr XXII-114-08
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świekatowo na lata 2009-2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056)


Uchwała nr XII-114-08.doc (24kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (9 stycznia 2009, 13:55:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1156