Uchwała nr XXI-105-08Rady Gminy Świekatowoz dnia 3 grudnia 2008 w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18, ust. 2 , pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 6 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717)

Uchwała nr XXI-105-08
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 3 grudnia 2008


w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18, ust. 2 , pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 6 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717)


Uchwała nr XXI-105-08.doc (29kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (9 stycznia 2009, 11:14:23)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (9 stycznia 2009, 11:24:03)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1151