Uchwała nr XXII-113-08Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2008świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieliNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, poz.153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 195 poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.328, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. ) oraz art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 )

Uchwała nr XXII-113-08
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2008


świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, poz.153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 195 poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.328, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. ) oraz art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 )


Uchwała nr XXII-113-08.doc (50kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (9 stycznia 2009, 09:10:26)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (9 stycznia 2009, 11:26:14)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1045