Uchwała nr XX-99-08Rady Gminy Świekatowoz dnia 17 października 2008w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości wchodzących w skład następujących wsi: Jania Góra, Lipienica, Lubania-Lipiny, Małe Łąkie, Świekatowo, Tuszyny, Zalesie Królewskie oraz zmiany oznaczenia rodzaju miejscowości Szewno z „osada” na „wieś” Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) oraz w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XX-99-08
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 17 października 2008


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości wchodzących w skład następujących wsi: Jania Góra, Lipienica, Lubania-Lipiny, Małe Łąkie, Świekatowo, Tuszyny, Zalesie Królewskie oraz zmiany oznaczenia rodzaju miejscowości Szewno z „osada” na „wieś”

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) oraz w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)


Uchwała Nr XX-99-08.doc (37kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (5 listopada 2008, 10:11:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2302