Uchwała nr XII/60/07Rady Gminy Świekatowoz dnia 22 listopada 2007w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)

Uchwała nr XII/60/07
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów

na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)


Uchwała nr XII-60-07.doc (25kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (10 stycznia 2008, 12:34:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1267