Uchwała nr XII/56/07Rady Gminy Świekatowoz dnia 22 listopada 2007w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 ,poz. 327 i Nr 138,poz. 974) art. 8, art. 10 ust. 1, 2, 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220 poz.1601 , Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775 , Nr 249 poz. 1828 , Nr 251 poz. 1847), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M. P. Nr 76, poz. 813) i w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557)

Uchwała nr XII/56/07
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 ,poz. 327 i Nr 138,poz. 974) art. 8, art. 10 ust. 1, 2, 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220 poz.1601 , Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775 , Nr 249 poz. 1828 , Nr 251 poz. 1847), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M. P. Nr 76, poz. 813) i w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557)


Uchwała nr XII-56-07.doc (92kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (9 stycznia 2008, 15:09:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1394