Uchwała nr XII/55/07Rady Gminy Świekatowoz dnia 22 listopada 2007w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnegona podstawie art. 18, ust. 2 , pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974), art. 6 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831)

Uchwała nr XII/55/07
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

na podstawie art. 18, ust. 2 , pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974), art. 6 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831)


Uchwała nr XII-55-07.doc (28kB) plik

 

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (9 stycznia 2008, 13:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1534