Uchwała nr X/51/07Rady Gminy Świekatowoz dnia 28 września 2007w sprawie zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2007 rokna podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz.441, Nr 175 poz.1457 z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 185 poz. 1337) oraz, art.165, art.184, art. 188 ust.2, art.195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) oraz art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności komunalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2002 r. Nr 41 poz. 364 z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081 z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261 poz. 2598 z 2005 r., Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 z 2006 r., Nr 227, poz. 1658.

Uchwała nr X/51/07
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 28 września 2007


w sprawie zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2007 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz.441, Nr 175 poz.1457 z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 185 poz. 1337) oraz, art.165, art.184, art. 188 ust.2, art.195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) oraz art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności komunalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2002 r. Nr 41 poz. 364 z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081 z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261 poz. 2598 z 2005 r., Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 z 2006 r., Nr 227, poz. 1658.


Uchwala nr X-51-07.doc (878kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (13 listopada 2007, 14:10:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109