Uchwała nr X/50/07Rady Gminy Świekatowoz dnia 28 września 2007w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnychna podstawie art. 25, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1459 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974).

Uchwała nr X/50/07
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 28 września 2007


w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

na podstawie art. 25, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1459 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974).


Uchwała nr X-50-07.doc (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (9 listopada 2007, 13:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1512