Uchwała nr XXXIII/169/2005Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2005w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rokna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 109, 110, 122, 124, 128, 134 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 93, poz. 980, Nr 96, poz. 874, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 14 , poz. 114, Nr 64, poz. 565).

Uchwała nr XXXIII/169/2005
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 109, 110, 122, 124, 128, 134 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 93, poz. 980, Nr 96, poz. 874, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 14 , poz. 114, Nr 64, poz. 565).


Uchwała nr XXXIII-169-2005.doc (33kB) word

UZASADNIENIE - Budżet Gminy Świekatowo na 2006 r..doc (148kB) word

Załącznik nr 1 - Dochody budżetowe na 2006 r..doc (271kB) word

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetowe w 2006 r..doc (652kB) word

Załącznik nr 3 - Plan finansowy zadań zleconych na 2006 r..doc (158kB) word

Załącznik nr 4 - Wykaz inwestycji na 2006 r..doc (73kB) word

Załącznik nr 4a - Wieloletni program inwestycyjny Gminy Świekatowo na lata 2005-2008.doc (274kB) word

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i rozchodów na 2006 r..doc (27kB) word

Załącznik nr 6 - Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne.doc (105kB) word

Załącznik nr 6a - Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i na lata następne.doc (96kB) word

Załącznik nr 7- Plan Gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r..doc (53kB) word

Załącznik nr 8 - Plan finansowy zadań przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji na drodze umów i porozumień na 2006 r..doc (73kB) word

Załącznik nr 9 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat za dowody osobiste.doc (45kB) word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (5 stycznia 2006, 16:14:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134