Uchwała nr XXXII/163/2005Rady Gminy Świekatowoz dnia 2 grudnia 2005w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboruna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr281, poz. 2782, , z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1462 i Nr 123, poz. 1291 ).

Uchwała nr XXXII/163/2005
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 2 grudnia 2005


w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr281, poz. 2782, , z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1462 i Nr 123, poz. 1291 ).


Uchwała nr XXXII-163-05.doc (26kB) plik

wytworzył: M. Schroder

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (7 grudnia 2005, 08:39:58)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (11 stycznia 2006, 11:48:41)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1219