Uchwała nr XXXII/164/2005Rady Gminy Świekatowoz dnia 2 grudnia 2005w sprawie przyjęcia programu współpracy organów gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Uchwała nr XXXII/164/2005
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 2 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia programu współpracy organów gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


Uchwała nr XXXII-164-05.doc (54kB) word

wytworzył: M. Schroder

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (7 grudnia 2005, 08:37:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1497