Uchwała nr XXXII/160/2005Rady Gminy Świekatowoz dnia 2 grudnia 2005w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 8, art. 10 ust. 1, 2, 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1462) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956).

Uchwała nr XXXII/160/2005
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 2 grudnia 2005


w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 8, art. 10 ust. 1, 2, 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1462) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956).


Uchwała nr XXXII-160-05.doc (83kB) plik

wytworzyła: W.Tesarska

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (6 grudnia 2005, 17:46:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1403