Uchwała nr XXXII/159/2005Rady Gminy Świekatowoz dnia 2 grudnia 2005w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psówna podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1462) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956).

Uchwała nr XXXII/159/2005
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 2 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1462) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956).


Uchwała nr XXXII-159-05.doc (81kB) plik

wytworzyła: H. Dymarkowska

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (6 grudnia 2005, 17:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418