Uchwała nr XXXII/157/2005Rady Gminy Świekatowoz dnia 2 grudnia 2005w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnegona podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484).

Uchwała nr XXXII/157/2005
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 2 grudnia 2005


w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484).


Uchwała nr XXXII-157-05.doc (25kB) plik

wytworzyła: H. Dymarkowska

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (6 grudnia 2005, 17:30:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1419