Uchwała nr II/4/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/4/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała nr II.4.2018.pdf (2079kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (4 stycznia 2019, 13:49:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140