Uchwała nr II/7/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Świekatowo na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr II/7/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Świekatowo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) uchwala się, co następuje :


UCHWAŁA NR II-7-2018.doc (28kB) word
GPPIRPAlkoh 2019.docx (40kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (3 stycznia 2019, 08:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121