Uchwała nr II/10/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 6r ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/10/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 6r ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr II-10-2018.pdf (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 stycznia 2019, 14:18:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125