Uchwała nr XL/244/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 14 listopada 2018w sprawie w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) art. 8, oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, 1669, 1693, 1722) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/244/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 14 listopada 2018


w sprawie w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) art. 8, oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, 1669, 1693, 1722) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XL-244-2018.pdf (210kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (16 listopada 2018, 10:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140