Uchwała nr XL/243/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 14 listopada 2018w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/243/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 14 listopada 2018


w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XL-243-2018.pdf (190kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (16 listopada 2018, 10:04:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140