Uchwała nr XXXIX/240/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 8 października 2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/240/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 8 października 2018


w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XXXIX-240-2018.pdf (1012kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (25 października 2018, 13:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141