Uchwała nr XXXIX/238/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 8 października 2018w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rokNa podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/238/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 8 października 2018


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała nr XXXIX-238-2018.docx (24kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (19 października 2018, 14:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160