Uchwała nr XXXIX/242/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 8 października 2018w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchuNa podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/242/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 8 października 2018


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XXXIX-242-2018.pdf (203kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (19 października 2018, 14:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157