Uchwała nr XXXIX/239/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 8 października 2018w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jania Góra I, gmina ŚwiekatowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 900, 1000, 1349, 1432) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566 z 2018 r. poz.1496 ), Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/239/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 8 października 2018


w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jania Góra I, gmina Świekatowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 900, 1000, 1349, 1432) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566 z 2018 r. poz.1496 ), Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:


Uchwała nr XXXIX-239-2018.pdf (8402kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (19 października 2018, 14:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157