Uchwała nr XX/123/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2017-2027Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195,1257,1454), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. , poz. 1241, 1706, z 2010 r. poz. 620, 685, 1020, 1078, 1475, 1578, z 2011 r. poz. 1016, 1061, 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446,1579): Rada Gminy postanawia:

Uchwała nr XX/123/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195,1257,1454), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. , poz. 1241, 1706, z 2010 r. poz. 620, 685, 1020, 1078, 1475, 1578, z 2011 r. poz. 1016, 1061, 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446,1579): Rada Gminy postanawia:


Uchwała Nr XX-123-2016 WPF 2017.pdf (2148kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 stycznia 2017, 12:17:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200