Uchwała nr XX/127/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 grudnia 2016w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948) Rada Gminy uchwala, co następuje :

Uchwała nr XX/127/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948) Rada Gminy uchwala, co następuje :


Uchwała Nr XX-127-2016.doc (58kB) word
Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 28 bez załącznika.

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 stycznia 2017, 12:09:26)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (5 stycznia 2017, 09:39:32)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 213