Uchwała nr XX/122/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446; zm : Dz.U. z 2016 r. poz.1579) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. , poz. 1241, 1706, z 2010 r. poz. 620, 685, 1020, 1078, 1475, 1578, z 2011 r. poz. 1016, 1061, 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885; zm: Dz. U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz. 1146,poz.1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz. 1454 ). Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/122/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446; zm : Dz.U. z 2016 r. poz.1579) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. , poz. 1241, 1706, z 2010 r. poz. 620, 685, 1020, 1078, 1475, 1578, z 2011 r. poz. 1016, 1061, 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885; zm: Dz. U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz. 1146,poz.1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz. 1454 ). Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała.XX.122.2016.2016-12-27.pdf (1896kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (30 grudnia 2016, 09:32:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222