Uchwała nr XX/126/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 grudnia 2016w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki i sposobu jej poboruNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P .z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/126/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P .z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XX-126-2016.doc (38kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (28 grudnia 2016, 10:13:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184