Uchwała nr XX/125/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 grudnia 2016w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XX/125/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224) uchwala się, co następuje :


UCHWAŁA NR XX-125-2016.doc (26kB) word
Program GKPiRPA 2017r..docx (27kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (28 grudnia 2016, 09:59:54)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (2 stycznia 2017, 12:23:04)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205