Uchwała nr XIX/116/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617, 1579), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374, 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/116/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617, 1579), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374, 1579) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX-116-2016.doc (47kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 grudnia 2016, 11:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219