Uchwała nr XIX/115/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki i sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P .z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/115/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P .z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX-115-2016.doc (37kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 grudnia 2016, 11:30:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171