Uchwała nr XIX/113/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) art. 8, oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/113/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) art. 8, oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX-113-2016.doc (90kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 grudnia 2016, 11:28:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200