Uchwała nr XIX/112/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617, 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. (M.P. z dnia 19 października 2016 r. poz. 993 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/112/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617, 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. (M.P. z dnia 19 października 2016 r. poz. 993 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX-112-2016.doc (32kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 grudnia 2016, 11:26:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202