Uchwała nr XIX/111/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/111/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX-111-2016.doc (43kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 grudnia 2016, 11:25:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208