Uchwała nr XIX/114/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/114/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX-114-2016.doc (57kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (30 listopada 2016, 09:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225