Uchwała nr XIX/118/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat jako kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271, 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/118/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat jako kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271, 1579) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XIX-118-2016.RTF (19kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (30 listopada 2016, 08:52:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203