Uchwała nr XIX/117/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 listopada 2016w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rokNa podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/117/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XIX-117-2016.doc (84kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (30 listopada 2016, 08:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204