Uchwała nr XVIII/109/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 7 października 2016w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195)

Uchwała nr XVIII/109/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 7 października 2016


w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195)


Uchwała nr XVIII-109-2016.pdf (190kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (21 października 2016, 15:04:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145