Uchwała nr XVII/108/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 września 2016w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.Na podstawie art.10 ust. 2 , art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/108/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 września 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.

Na podstawie art.10 ust. 2 , art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XVII-108-2016.pdf (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (21 października 2016, 15:01:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114