Uchwała nr XVII/107/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 września 2016w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016-2026Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157 z póz. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2016 poz. 466) Rada Gminy postanawia:

Uchwała nr XVII/107/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 września 2016


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157 z póz. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2016 poz. 466) Rada Gminy postanawia:


Uchwała Nr XVII-107-2016.pdf (258kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (11 października 2016, 09:07:20)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (21 października 2016, 15:08:50)
Zmieniono: zm. techn.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 126