Uchwała nr XVIII/110/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 7 października 2016w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/110/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 7 października 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVIII-110-2016.doc (30kB) word
Załącznik do uchwały nr XVIII-110-2016.pdf (301kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (10 października 2016, 14:36:15)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (11 października 2016, 09:46:03)
Zmieniono: dod. załacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229