Uchwała nr XVII/104/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 września 2016w sprawie aktualizacji podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowaniaNa podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923 i poz. 2281), na wniosek Wójta Gminy Świekatowo uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/104/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 września 2016


w sprawie aktualizacji podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923 i poz. 2281), na wniosek Wójta Gminy Świekatowo uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII-104-2016.doc (44kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (10 października 2016, 14:15:40)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (10 października 2016, 14:18:51)
Zmieniono: zm. techn.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 139