Uchwała nr XVI/97/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 czerwca 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowychNa podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/97/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 czerwca 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XV-97-2016.doc (25kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (28 czerwca 2016, 15:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168