Uchwała nr XVI/96/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 czerwca 2016 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020 Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1890, 1893) oraz art. 6 ust.1 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r poz..1390) Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI/96/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 czerwca 2016


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1890, 1893) oraz art. 6 ust.1 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r poz..1390) Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:


UCHWAŁA NR XVI-96-2016.doc (49kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (28 czerwca 2016, 09:25:03)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (29 czerwca 2016, 08:01:43)
Zmieniono: zm. techn.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 159