Uchwała nr XV/92/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 13 maja 2016w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świekatowo oraz zasad używania własnego pojazdu do celów służbowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 8 ust. 2, art. 36 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) oraz § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz. 308)

Uchwała nr XV/92/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 maja 2016


w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świekatowo oraz zasad używania własnego pojazdu do celów służbowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 8 ust. 2, art. 36 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) oraz § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz. 308)


Uchwała Nr XV-92-2016.doc (35kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (20 maja 2016, 08:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185