Uchwała nr XV/91/2016Rady Gminy Świekatowoz dnia 13 maja 2016w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 10 lat Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art.13 ust.1, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/91/2016
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 maja 2016


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 10 lat

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art.13 ust.1, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV-91-2016.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (18 maja 2016, 13:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156