Uchwała nr II/11/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2015–2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2013.885. z poź zm.),w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U.2009.157 z póż. zm. oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz 594 z poź. zm.) Rada Gminy postanawia:

Uchwała nr II/11/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2015–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2013.885. z poź zm.),w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U.2009.157 z póż. zm. oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz 594 z poź. zm.) Rada Gminy postanawia:


Uchwała nr II-11-2014 2015-2025 WPF.pdf (1710kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (26 stycznia 2015, 12:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366