Uchwała nr XXXVII/227/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 13 listopada 2014w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 z poź. zm.) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z póź. zm. ). Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/227/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 listopada 2014


w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 z poź. zm.) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z póź. zm. ). Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała nr XXXVII- 227-2014.doc (46kB) plik

zał 1 do 227.pdf (66kB) pdf

zał 2 do 227.pdf (118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (26 stycznia 2015, 12:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349